Sàn giao dịch việc làm tỉnh Vĩnh Phúc
Đăng ngày 28-05-2012 Lúc 12:32'- 3231 Lượt xemĐơn vị thiết kế    Công ty cổ phần tư vấn XD Vĩnh Phúc    
Chủ đầu tư    Trung tấm giới thiệu việc làm Vĩnh Phúc    
Chủ trì thỉết kế    KTS. Lê Hồng Long    
Phụ trách thiết kế    KTS. Đinh Tiến Công
KS. Trần Văn Đông
KS. Hoàng Đức Tính