QC trên


Xem ảnh lớn

Bệnh viện điều dưỡng tỉnh Vĩnh Phúc

Đăng ngày 27-05-2012 11:13:00 PM - 2022 Lượt xem

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :

Tên công trình : Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư : Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc
Đơn vị thiết kế : Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc
Chủ trì thiết kế : KTS Trần Khánh Nguyên
Phụ trách thiết kế : KTV Phan Huy Toàn
                                  KS : Lê Đức Cầu
                                  KTS : Nguyễn Ngọc Thanh Hưng

Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

 
To quoc ta