QC trên

QCgiua

Công trình đã thực hiện

STT Tên hợp đồng Tên Chủ đầu tư Nội dung cung cấp chủ yếu Giá trị hợp đồng
I CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG        
1 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên Sở y tế Vĩnh Phúc Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng, thiết kế hệ thống khí y tế oxy. 5 tỷ VNĐ  
2 Bệnh viện điều dưỡng tỉnh Vĩnh Phúc Bệnh viện điều dưỡng tỉnh Vĩnh Phúc Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng, thiết kế hệ thống khí y tế oxy. 2 tỷ VNĐ  
3 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc Sở y tế Vĩnh Phúc Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng, thiết kế hệ thống khí y tế oxy. 1,0tỷ VNĐ  
4 Nâng cấp cải tạo các công trình thuộc bệnh viện đa khoa tuyến huyện ( Bình Xuyên, Tam Dương, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Lập Thạch) Sở y tế Vĩnh Phúc Khảo sát địa hình, , lập dự Báo cáo KTKT, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán xây dựng công trình 0,8 tỷ VNĐ  
5 Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Tường Sở y tế Vĩnh Phúc Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng, thiết kế hệ thống khí y tế oxy. 3,0 tỷ VNĐ  
6 Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc Sở y tế Vĩnh Phúc Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng, thiết kế hệ thống khí y tế oxy. 5 tỷ VNĐ  
7 Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc Quản lý dự án đầu tư xây dựng 0,3 tỷ VNĐ  
8 Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Quản lý dự án đầu tư xây dựng 0,4 tỷ VNĐ  
9 Trung tâm tham mưu chỉ huy Công an tỉnh Vĩnh Phúc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng. 1,0 tỷ VNĐ  
10 Trụ sở làm việc Công an huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng. 2,0 tỷ VNĐ  
11 Chi cục Quản lý đất đai và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Sở Tài nguyên và môi trường Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng. 1,0 tỷ VNĐ  
12 Sàn giao dịch việc làm tỉnh Vĩnh Phúc TT giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng. 1,0 tỷ VNĐ  
13 Trung tâm thương mại Bình Xuyên Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Sông Hồng Thăng Long Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng. 1,0 tỷ VNĐ  
14 Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Vĩnh Phúc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng. 1,0 tỷ VNĐ  
15 Nhà tạm giữ phương tiện giao thông Công an các huyện Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc Khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng.    
16 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Mê Linh Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Mê Linh Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán công trình 0,5 tỷ VNĐ  
17 Trường THPT Bán Công Tiền Phong Trường THPT Bán Công Tiền Phong Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán công trình 0,8 tỷ VNĐ  
18 Trường THPT Văn Quán huyện Lập Thạch Trường THPT Văn Quán Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán công trình 0,6 tỷ VNĐ  
19 Nhà nghỉ Ngân hàng No&PTNT Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Khoan khảo sát địa chất, lập báo cáo tổng hợp, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 17 chỉ tiêu 20 mẫu 0,3 tỷ VNĐ  
20 tại Thị Trấn Tam Đảo huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc  
21 Trường THPT Bán Công Đội Cấn Trường THPT Bán Công Đội Cấn Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng công trình 0,6 tỷ VNĐ  
22 Trường THPT Bán Công Tự Lập Trường THPT Bán Công Tự Lập Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng công trình 0,6 tỷ VNĐ  
23 Trường THPT Bán Công Nguyễn Thị Giang Trường THPT Bán Công Nguyễn Thị Giang Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng công trình 0,8 tỷ VNĐ  
24 Trường THPT Tam Dương II huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc UBND huyện Tam Dương Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng công trình 0,8 tỷ VNĐ  
25 San nền kè đá + Nhà rèn luyện thể chất trường THPT Triệu Thái Trường THPT Triệu Thái Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng công trình 0,5 tỷ VNĐ  
26 Nhà lớp học bộ môn trường THPT Triệu Thái Trường THPT Triệu Thái Khảo sát địa hình, địa chất, lập BCKTKT, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng công trình 0,3 tỷ VNĐ  
27 Trung tâm tiết kiệm năng lượng Sở khoa học công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc Khảo sát địa hình, địa chất, lập BCKTKT, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán xây dựng công trình 0,5 tỷ VNĐ  
28 Và nhiều công trình khác trong cả nước        
II CÔNG TRÌNH HẠ TÂNG - GIAO THÔNG        
1 Hạ tầng khu dân cư thị trấn Yên Lạc huyện Yên Lạc Uỷ ban nhân dân huyện Yên Lạc Khảo sát địa hình, địa chất, Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế KTTC 0,4 tỷ VNĐ
2 Hạ tầng khu đất dịch vụ xã Bá Hiến huyện Bình Xuyên Uỷ ban nhân dân huyện Bình Xuyên Khảo sát địa hình, địa chất, Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế KTTC 1,5 tỷ VNĐ  
3 Đường giao thông liên huyện Tử Du – Liễn Sơn – Liên Hoà Lập Thạch Uỷ ban nhân dân huyện Lập Thạch Khảo sát địa hình, địa chất, Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế KTTC 0,25 tỷ VNĐ  
4 Đường từ xã Bắc Bình ( QL2C) đi xã Xuân Hoà ( ĐT 307) huyện Lập Thạch Uỷ ban nhân dân huyện Lập Thạch Khảo sát địa hình, địa chất, Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế KTTC 0,3 tỷ VNĐ  
5 Đường QL2B đoạn từ Km8 – Km11 Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đảo Khảo sát địa hình, địa chất, Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế KTTC 1,5 tỷ  
6 Đường  tỉnh lộ 307 kéo dài đoạn qua huyện Sông Lô Uỷ ban nhân dân huyện Sông Lô Khảo sát địa hình, địa chất, Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế KTTC 1,5 tỷ  
7 Trại gà giống bố mẹ Tập đoàn jaffa comfeed Tập đoàn jaffa comfeed Khảo sát, Lập Dự án, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán
 
0,4 tỷ VNĐ  
8 Nhà xưởng Công ty cổ phần đầu tư và thương mại BMV Công ty cổ phần đầu tư và thương mại BMV Khảo sát, Lập Dự án, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán 0,3 tỷ VNĐ  
9 Nhà xưởng sản xuất Công ty TNHH Công Nghiệp ĐENZEN Công ty TNHH Công Nghiệp ĐENZEN Khảo sát, Lập Dự án, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán 0,3 tỷ VNĐ  
10 San nền 7,3ha khu Công nghiệp Quang Minh Công ty TNHH CN TSADI Công ty TNHH CN TSADI Khảo sát, Lập Dự án, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán 0,3 tỷ VNĐ  
11 Hệ thống điện chiếu sáng thị trấn Phúc Yên và thị trấn Xuân Hòa huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc UBND huyện Mê Linh Khảo sát, Lập Dự án, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán 0,2 tỷ VNĐ  
12 Hệ thống điện chiếu sáng đường QL 2 qua thành phố Vĩnh Yên UBND thành phố Vĩnh Yên Khảo sát, Lập Dự án, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán 0,3 tỷ VNĐ  
13 Hệ thống nước sạch huyện Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc Công ty CTN và MT Số 2 Khảo sát, Lập Dự án, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán 0,3 tỷ VNĐ  
14 Hạ tầng Trường cao đẳng sư phạm tỉnh Vĩnh Phúc Trường cao đẳng sư phạm tỉnh Vĩnh Phúc Khảo sát, Lập Dự án, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán 0,3 tỷ VNĐ  
15 Hạ tầng trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Phúc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Khảo sát, Lập Dự án, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán 0,5 tỷ VNĐ  
  .... Và một số công trình khác        
III CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI        
1 Cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước đồng Cây Phướn UBND xã Đồng Tĩnh Khảo sát, Lập BCKTKT, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán 0,3 tỷ VNĐ  
2 Cải tạo, nâng cấp tuyến đê bao ĐỒng Vang huyện Lập Thạch UBND huyện Lập Thạch Khảo sát, Lập BCKTKT, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán 0,4 tỷ VNĐ  
3 Hệ thống tưới Ái Văn xã Sơn Lôi UBND xã Sơn Lôi Khảo sát, Lập BCKTKT, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán 0,15 tỷ VNĐ  
4 Cải tạo hệ thống kênh tưới phường Hội Hợp UBND phường Hội Hợp Khảo sát, Lập BCKTKT, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán 0,2 tỷ VNĐ  
5 Hệ thống tưới liên xã Bồ Sao – Lũng Hoà UBND xã Lũng Hoà Khảo sát, Lập BCKTKT, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán 0,15 tỷ VNĐ  
6 Trạm bơm tưới xã Tề Lỗ UBND xã Tề Lỗ Khảo sát, Lập BCKTKT, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán 0,15 tỷ VNĐ  
  .... Và một số công trình khác        

Công trình thực hiện giám sát

Stt

Tên công trình Chủ đầu tư Nội dung Giá trị
hợp đồng
1 Cải tạo nâng cấp đường Tân Lập - Vân Trục  Huyện Lập Thạch Tỉnh Vĩnh Phúc Sở công thương tỉnh Vĩnh Phúc Giám sát KTTC 0,3 tỷ VNĐ
2 Nhà khoa Sản nhà Khoa lây bệnh viện đa khoa Mê Linh Tỉnh Vĩnh Phúc Sở y tế Vĩnh Phúc Giám sát KTTC 0,3 tỷ VNĐ
3 Dự án y tế nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 1 Sở Y tế Vĩnh Phúc Giám sát KTTC 0,5 tỷ VNĐ
4 Nhà 11 tầng Trung tâm thương maik Hoàng Công Từ Sơn Bắc Ninh Công ty TNHH Hồng Ngọc Giám sát KTTC 0,2 tỷ VNĐ
5 Nhà 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Phúc Yên Giám sát KTTC 0,4 tỷ VNĐ
6 Phân khu II Sở giáo dục Thanh Hà - Cục V26 Cơ sở giáo dục Thanh Hà cục V26 Giám sát KTTC 0,5 tỷ VNĐ
7 Đường Vân Hội – An Hoà – Bì La huyện Tam Dương UBND huyện Tam Dương Giám sát KTTC 0,2 tỷ VNĐ
8 Đường Diện - Đại Đình huyện Tam Dương UBND huyện Tam Dương Giám sát KTTC 0,2 tỷ VNĐ
9 Đường cáp ngầm 22kV + 02TBA: 2x180kVA-10(22)/0.4kV; Đường dây 0.4kV và hệ thống điện chiếu sáng khu nghỉ mát Tam Đảo – thị trấn Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc 
 
  BQL Dự án đầu tư & XD chuyên ngành Thương mại – du lịch thuộc Sở thương mại và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc   
 
Giám sát KTTC 0,15 t VNĐ
10 Xây dựng và cải tạo đường dây hạ thế và công tơ các xã - huyện Vĩnh Tường       
 
BQL Dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Vĩnh Phúc Giám sát KTTC 0,2 t VNĐ
11 Đường dây 35kV+ 0.4kV và Trạm biến áp 250kVA-35/0.4kV xã Tiền Phong – huyện Mê Linh – tỉnh Vĩnh Phúc        
 
UBND xã Tiền Phong Giám sát KTTC 0,15 tỷ VNĐ
12 Đường dây 0.4kV cấp điện Trạm bơm Cây Gai xã bàn Giản – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc 
 
  UBND xã Bàn Giản    Giám sát KTTC 0,1 tỷ VNĐ
13 San nền, cổng tường rào Bệnh viện đa khoa khu vực Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc
 
Sở y tế Vĩnh Phúc Giám sát KTTC 0,15 tỷ VNĐ
14 Cải tạo, nâng cấp Nhà 5 tầng – phân khu 3 Cơ sở giáo dục Thanh Hà   
 
Cơ sở giáo dục Thanh Hà   Giám sát KTTC 0,13 tỷ VNĐ
15 Phân khu 2 cơ sở giáo dục Thanh Hà - Cục V26 Cơ sở giáo dục Thanh Hà   Giám sát KTTC 0,5 tỷ VNĐ
16 Xây dựng mở rộng Trường Cao Đẳng Công nghiệp Phúc Yên     
 
Trường Cao Đẳng Công nghiệp Phúc Yên Giám sát KTTC 0,4 tỷ VNĐ
17 Xây dựng mở rộng Trường Cao Đẳng Công nghiệp Phúc Yên ( Giai đoạn 2006 – 2009) Trường Cao Đẳng Công nghiệp Phúc Yên Giám sát KTTC 0,25 tỷ VNĐ
18  Nhà bệnh nhân kép Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc   
 
 Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc    Giám sát KTTC 0,25 tỷ VNĐ
19   Ngân hàng No&PTNT Nam Vĩnh Yên  
 
  Ngân hàng No&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc    Giám sát KTTC 0,15 tỷ VNĐ
20 Xây dựng sân vân động thị xã Phúc Yên (Gói thầu số 01)   
 
Uỷ ban nhân dân thị xã Phúc Yên   Giám sát KTTC 0,7 tỷ VNĐ
21 Lắp dựng bảng tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm chính trị, quảng cáo không có mục đích sinh lời tỉnh Thái Nguyên – Giai đoạn I năm 2011; Hạng mục: Bảng quảng cáo hai mặt – KT: 0,8mx1,5m.) Giám sát KTTC Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên 1,1 tỷ VNĐ
 
To quoc ta